شعر هیئت

اشعار آئینی

.

.

۲ مطلب با موضوع «امام حسن (ع) :: مرثیه» ثبت شده است

مجموعه ی صفات خدا می شود حسن

اسماء ذات، وقت دعا می شود حسن

 

نه رو به مکه، رو به مدینه نشسته ایم

وقت نماز، قبله ما می شود حسن

 

صد تا پسر به فاطمه روزی کند خدا

یا می شود حسین، و یا می شود حسن

 

مجموعه ی صفات خدا میشود حسن

 

اسماء ذات در همه جا میشود حسن

 

 

نه رو به مکه رو به مدینه نشسته ایم

 

وقت نماز قبله ی ما میشود حسن

 

 

صدتا پسر به فاطمه روزی کند خدا

 

یا میشود حسین و یا میشود حسن