شعر هیئت

اشعار آئینی

.

.

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

عاشقى که نیست حیران تو، حیران می شود

خواه یا ناخواه، خواهان بیابان می شود

 

هر که بین ره پشیمان شد ز عاشق بودنش

از پشیمان بودنش حتماً پشیمان می شود

 

در بیابان طلب خار که بودن مطرح است

خار، خار گل نشد، خار مغیلان می شود